12 Kasım 2019 Tarihli ve 30946 Sayılı Resmi Gazete

MEVZUAT
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
 
 
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
 
 
ATAMA KARARLARI
 
 
YÖNETMELİKLER
 
 
GENELGELER
 
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI