16 Aralık 2019 Tarihli ve 30980 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
 
 
YÖNETMELİKLER