16 Şubat 2020 Tarihli ve 31041 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 
YÖNETMELİKLER 
KURUL KARARI