30 Mayıs 2020 Tarihli ve 31140 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

YÖNETMELİKLER 

–– Antalya Bilim Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Erciyes Üniversitesi Klinik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER 

–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 167)

–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2020/4)

–– Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-23.2.b)