13 Haziran 2021 Tarihli ve 31510 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
CUMHURBAŞKANI KARARI
 
 
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
 
 
YÖNETMELİKLER
 
 
GENELGE
 
 
TEBLİĞLER
 
 
İLÂN BÖLÜMÜ