19 Temmuz 2021 Tarihli ve 31546 Sayılı Resmî Gazete

YASAMA BÖLÜMÜ
 
TBMM KARARLARI
 
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
 
 
YÖNETMELİKLER
 
 
İLÂN BÖLÜMÜ