09 Ocak 2022 Tarihli ve 31714 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ


YÖNETMELİKLER


–– Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


KURUL KARARI


–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 06/01/2022 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/7585] Sayılı Kararı