07 Ağustos 2019 Tarihli ve 30855 Sayılı Resmi Gazete

 
MEVZUAT
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
 
 
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
 
 
ATAMA KARARI
 
 
YÖNETMELİKLER
 
 
TEBLİĞLER