15/12/2012 tarihli ve 28498 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde düzenlemeye gidildi.

Yapılan düzenlemeyle anılan Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasının (b) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, tek parselde bir bodrum katı dışında, en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda parsel maliki kendi yapısını inşa ediyor ise, inşaat tamamlanmadan üçüncü şahıslara satış yapılmaması ve bu konuda tapu kaydına belirtme konulması şartıyla, yapı ruhsatı alınması safhasında yapı yaklaşık maliyet bedelinin % 10’u kadar teminat verilmesi mecburiyeti aranmaz.”

Riskli alanların dönüşümünde yapı ruhsatı alınmadan önce yapı yaklaşık maliyet bedelinin yüzde 10’u kadar teminatın İdareye verilmesi mecburiyeti ile, ekonomik yeterliliği olmayan, ‘sattıkça yaparım’ düşüncesiyle dönüşüme giren firmaların faaliyet göstermesine engel olunmaya çalışılmıştı. Yukarıda yer verilen düzenleme ile, kendi barınma ihtiyacını karşılamak üzere inşai faaliyette bulunan vatandaşın %10 teminat verme zorunluluğundan muaf tutularak mağduriyet yaşamamasının amaçlandığı görülmektedir.

Bu değişiklikler, 1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bugün (24 Nisan) itibariyle yürürlüğe girmiştir.