MİARGEM (Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan sözleşmeli personel ücret tavanı genelgesini değerlendirdi.

Yapılan değerlendirmede, genelge ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesini açıkça gözardı edilmiştir denildi.

Açıklama ulaşmak için tıklayınız.