Sözleşmeli personelin yıllık izinlerinin kullanılmasına yeni düzenleme getirildi. Buna göre, yıllık izinler takip eden sözleşme yılında da kullanılabilecek.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına, 6 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklikle, sözleşmeli personelin yıllık izinlerini çalıştıkları sözleşme yılında veya devam eden sözleşme yılında kullanma imkanı getirildi.

Değişikliğe göre, “Sözleşme döneminde kullanılmayan izinler, sözleşmenin devamı halinde müteakip sözleşme döneminde kullanılabilir. Cari sözleşme dönemi ile bir önceki sözleşme dönemi hariç, önceki sözleşme dönemlerine ait kullanılamayan izin hakları düşer.”

Buna göre; 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında sözleşmesi bulunan bir personel;

2021 yılında, eğer kullanmamışsa 2020 yılının da izinlerini kullanabilecek, ancak 2019 yılı ve önceki yılların varsa kullanmadığı yıllık izinleri, onları kullanamayacaktır.