Van Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği, 05.05.2022 tarihli ve 31826 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

05.05.2022 tarihli ve 31826 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren ve Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılan Van Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği, uygulama imar planı bulunan alanları kapsamaktadır.

Yönetmelik ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.