Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı, ekonomik dönüşüm programının 2. bölümündeki dikkat çekici maddelerden birisi de, "yerel yönetimlerin öz gelirlerinin artırılması" olacak.

Yerel yönetimlerin gelirinin artırılmasında en önemli unsur, emlak vergisinin tahsilatındaki sorunların çözümü ve gayrimenkul değer artışlarından yaratılan rantın yerel yönetimlere aktarılması olacak.

Mithat Yurdakul

Maliye ve İçişleri bakanlıklarının birlikte yapacağı çalışmaya göre öncelikle yerel yönetimlerin emlak vergisi tahsilatına ilişkin sorunları tespit edilecek ve bunlara çözüm bulunacak. Böylece, pek çoğu yapılandırmaya giren emlak vergisi için yasal düzenleme yapılacak ve belediyelerin bu gelire ulaşımı kolaylaşacak. Özellikle küçük ölçekli belediyelerdeki tahakkuk sorunlarının azaltılması ve düşük alacak tahsilat oranlarının artırılması için rapor hazırlanacak. Bu rapora göre mevzuat düzenlemesi yapılacak ve belediyelerin vergi gelirleri artırılacak. Bu düzenleme için Maliye ve İçişleri Bakanlığı, belediyelerle işbirliği yapacak. Bu düzenlemelerin 2016'da hayata geçmesi bekleniyor.

Gayrimenkulden pay

İmar planı değişiklikleri ve kamu yatırımları sonucu oluşacak gayrimenkul değer artışlarından kamunun pay almasını sağlayacak bir mekanizma geliştirilecek. Bu pay da belediyelere aktarılacak. Bu yolla, özellikle büyük kentlerde önemli bir yerel kaynak sağlanmış olacak. Bu düzenlemenin de 2015 sonuna kadar hayata geçirilmesi hedefleniyor. Belediyelerin gelirleri artırılırken, borçlanmalarının da belirli kriterlere oturtularak dizginlenmesi amaçlanıyor. Belediyelerin borçlanma sistemi nesnel kriterlere bağlanacak. İl özel idareleri ve belediyelerin, yaptıkları harcamaları ve mali tablolarını internet üzerinden yayımlaması uygulaması da hayata geçirilecek.

kaynak: milliyet