Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine eklenen ve 8 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan geçici madde ile yerel yönetimlerde çalışan memurlara ve itfaiye ve zabıta memurlarına yiyecek yardımının nakit olarak ödenebileceği hükme bağlandı.

Memurlara ödenecek yiyecek yardımı günlük en fazla 23,5445.-TL, aylık en fazla 494,4345.-TL olarak uygulanabilecek.

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’ne eklenen geçici 2 nci madde ile, 2022 ve 2023 Yılarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin üçüncü bölümünde Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme’de düzenlenen kumanya yardımının; itfaiye ve zabıta personeli ile yerel yönetim memurlarına, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin uygulanamayacağı durumlarda ve 2022 ve 2023 yılları ile sınırlı olmak üzere günlük 100 gösterge rakamını geçmemek üzere belirlenen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılması şeklinde uygulanabileceği hükme bağlanmıştır.

Bu şekilde yapılan ödemenin ise aylık 2100 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak rakamı geçemeyeceği de düzenlendi.

Geçici maddede belirtilen Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin uygulanamayacağı durumlar şunlardır:

- Yemek servisi bulunmaması.

- Yiyecek yardımından yararlanabilecek personel sayısının 50 den fazla olmaması.

- Yemekhane için elverişli yer bulunmaması.