24 Ekim 2019 tarih ve 30928 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklikle, yerel yönetimlere ilk defa alınacak memurların merkezi yerleştirme ve kendilerinin KPSS puanlarına endeksli açacakları sınavlarla alım olmak üzere ikili bir sistemle alınması öngörülmüştür.

24 Ekim 2019 tarih ve 30928 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1703 Karar Sayılı Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile anılan Yönetmeliğin 27/A-B-C maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.

Bu değişikliklere göre İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birlikleri Kadrolarına Atanacaklar için ikili bir yöntem uygulanabilir:

1. Alım bu kurumların B grubu kadrolarına yapılacak ise merkezi yerleştirme ile alım yapılabilir.

2. KPSS (B) grubu puan sıralaması dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro sayısının beş katma kadar belirlenecek adaylar arasında yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavlardaki başarı sırasına göre de atama yapılabilir.

Eğer atama için ayrı bir sınav yapılmasının öngörülmesi halinde atama yapılacak kadroların sayı, sınıf, unvan ve dereceleri, genel ve özel mevzuattaki atama koşullan, KPSS puan türü ve asgari puanlan, sınavın yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemi ilgili kurumlarca Resmî Gazete, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve kendi internet sitelerinde ilan edilmek suretiyle adaylara duyurulur.