Görevde Yükselme Sınavları Hazırlık Kitabı

KAMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARI HAZIRLIK KİTABI

Daha önce sadece Mahalli İdareler personeline yönelik konuları içeren ve Sayın Halil MEMİŞ tarafından kaleme alınan ilk baskısı MAHALLİ İDARELER GÖREVDE YÜKSELME SINAVI HAZIRLIK KİTABI olarak 2009 yılında yayınlanan, daha sonra güncelleştirilerek ve tüm kamu personelinin görevde yükselme sınavı konularını kapsayacak şekilde yeniden kaleme alınan, ilki 2013 yılında yayınlanan Kamu Personeli GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARI Hazırlık Kitabı'nın YENİLENMİŞ 2016 BASKISI yayınlarımız arasında yer almıştır.

Kaleme alınan söz konusu kitap görevde yükselme sınavlarına hazırlanan tüm kamu görevlilerinin yararlanabileceği bir içerikte hazırlanmıştır. 

Görevde Yükselme Sınavları Hazırlık Kitabını satın alanlar, test tekniğine uygun olarak ve güncel konularla sınavlara emin adımlarla hazırlanabileceklerdir.

GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARI HAZIRLIK KİTABI 

İÇERİK


YEREL YÖNETİM MEVZUATI 
Belediye Kanunu 
Büyükşehir Belediyesi Kanunu 
İl Özel İdaresi Kanunu 
Köy Kanunu 
Mahalli İdare Birlikleri Kanunu 


KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU


KAMU İHALE KANUNU


ANAYASA 
Osmanlı İmparatorluğu’ndan 1982 Anayasasına kadar Türkiye’nin Anayasal geçmişine genel bir bakış 

1982 Anayasasının Kabulü, Genel Esasları, 
Temel Haklar ve Özgürlükleri Sistemi
1982 Anayasasına Göre Devletin Temel Organları 


TÜRKİYE’NİN İDARİ TEŞKİLATI


657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT
Kamu Görevlileri ve Devlet Memurluğuna Giriş 

Devlet Memurlarının Ödevleri ve Sorumlulukları, Hakları, Yasakları, Memurların Değerlendirilmesi 
Devlet Memurlarının Disiplin ve Ceza Soruşturması, Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar, Devlet Memurluğunun Sona Ermesi 


DİĞER KONULAR 
Atatürkçü Düşünce Sistemi 
İletişim 
Halkla ilişkiler ve Uygulama Alanları 
Kamu İdarelerinde ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler 
Resmi Yazışma Kuralları 
Noktalama İşaretleri 
Yazım Kuralları 
Ulusal Güvenlik
Etik Davranış İlkeleri
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İlgili Mevzuat

Açıklama:

Satın alma işlemini Kredi Kartı ile gerçekleştirebilmek veya site üzerinden sipariş verebilmek için Üye Girişi yapmalısınız.

Üye değilseniz, Üye Kaydınızı yaptırınız.

Not: Kargo ücreti alıcıya aittir.