Mahalli İdareler Memur Sınavları Hazırlık Kitapçığı

Bilindiği üzere, Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği'nin yürürlüğe konması ile birlikte, mahalli idareler kendi açacakları sınavlar ile memur alımı yapabilmektedirler.

Mahalli idareler, boş kadrolarına atanacakları belirlemek üzere, öğrenim düzeyleri itibariyle geçerliliği devam eden KPSS sonuçlarına göre yapılacak sıralama sonucu belirlenen adayların katılımı ile yapacakları yazılı veya sözlü sınavlar ile memur alımı yapmaktadırlar.

Bu sınavların nasıl yapılacağı, mahalli idarelerin hangi kadrolar için sınav açabilecekleri, hangi öğrenim mezunlarının hangi kadrolar için sınava girebilecekleri ve daha birçok husus, sitemizde yer alan Mahalli İdareler Sınav Rehberi'nde yer almaktadır.

Mahalli idareler yapacakları sınavlarda, sınava katılanlara;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat,

konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini sağlayacak şekilde yazılı veya sözlü sınav uygularlar.

Bunu dikkate alarak, MİARGEM (Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi); Mahalli İdareler Sınavlarına Girecekler İçin Sınav Hazırlık Kitapçığı hazırlamıştır.

Kitapçık, Mevzuat Takip Sistemi tarafından, yararlanıcıların istifadesine sunulmuştur.

Kitapçıkta;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat,

konuları özet ve anlaşılır bir şekilde işlenmiştir.

Hazırlanan Kitapçık, normal kitap formatında 170 sayfadır.

Kitapçık, talep edenlere ücretsiz gönderilmektedir. Bunun için sitemize kayıt olmanız ve talebinizi maille iletmeniz gerekmektedir.