11.10.1983 Tarih ve 2913 Sayılı Kanun, 28.5.1986 Tarih ve 3292 Sayılı Kanun, 26.10.1990 Tarih ve 3671 Sayılı Kanun, 8.6.1949 Tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile 14.7.1965 Tarih ve 657 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

  • Mevzuat Tarihi24.11.1994
  • KurumTBMM

24/11/1994 tarih ve 4049 sayılı bu Kanun; 2913 sayılı Türkiye İle Finlandiya Arasında 6-VI-1935 Tarihinde İmza Edilen Ticaret Anlaşmasının Tasdiki Hakkında Kanun, 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun, 3671 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk Ve Emekliliklerine Dair Kanun, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


Yorumlar