155 Sayılı Kanuna Göre Hazırlanan Harita ve Planlara Ait İşaretlerin Korunması Hakkındaki Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi12.07.1971
  • KurumBakanlar Kurulu

Bu Yönetmelik; 12/12/1960 gün ve 155 sayılı Harita ve Planlara Ait İşaretlerin Korunması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca yayımlanmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Harita ve Planlara Ait İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun


Yorumlar