2005 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı (Seri No: 2005/2)

  • Mevzuat Tarihi05.01.2006
  • KurumSosyal Güvenlik Kurumu

Bu Tebliğ; 2005 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi Ve Uygulama Talimatını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Sosyal Sigortalar Kanunu


Yorumlar