2006 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Tebliği (Seri No: 2006/1)

  • Mevzuat Tarihi30.05.2006
  • KurumSosyal Güvenlik Kurumu

Bu Tebliğ; 2006 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi Ve Uygulama Talimatını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Sosyal Sigortalar Kanunu


Yorumlar