2019 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ

  • Mevzuat Tarihi05.07.2019
  • KurumDiyanet İşleri Başkanlığı

Bu Tebliğ, kurban kesmek isteyenlerin kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak hayvana en az acı verecek şekilde kesmelerine veya vekâletle kestirmelerine yardımcı olunması, kurban satış ve kesim yerlerinin belirlenmesi, kesim yapacak kişilerin eğitilmesi, alınacak tedbirler ve bu konulara ilişkin diğer hususları düzenlemek amacıyla yayımlanmış olup; 2019 Yılı Kurban Bayramı’nda ve 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ yürürlüğe girinceye kadar kesilecek kurbanlarla ilgili esasları, alınacak tedbirleri ve bu konulara ilişkin diğer hususları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun


Yorumlar