2022 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi

  • Mevzuat Tarihi24.12.2021
  • KurumAdalet Bakanlığı

Bu Tebiğ; 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile 3/8/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilirkişilik Yönetmeliği gereğince bilirkişilere ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmış olup, adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetine ilişkin bilirkişi ücretleri bu Tarife esas alınarak belirlenir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Bilirkişilik Kanunu


Yorumlar