2022 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi

  • Mevzuat Tarihi31.12.2021
  • KurumAdalet Bakanlığı

Bu Tebliğ; 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırmacılara ödenecek meblağ ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmış olup, Bu Tarife Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uyarınca uzlaştırmacılara ödenecek meblağı kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Ceza Muhakemesi Kanunu


Yorumlar