2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2022/1)

  • Mevzuat Tarihi31.12.2021
  • KurumÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği B...

Bu Tebliğ; 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11 inci maddesine istinaden yurt içinde piyasaya arz edilen 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarları anılan 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı liste ile belirlenmesine ilişkindir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Çevre Kanunu


Yorumlar