2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2022/1)

  • Mevzuat Tarihi30.12.2021
  • KurumÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği B...

Bu Tebliğ; 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmesi amacıyla çıkarılmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kabahatler Kanunu


Yorumlar