2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2020/53)

  • Mevzuat Tarihi31.12.2020
  • KurumTarım ve Orman Bakanlığı

Bu Tebliğ; 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmesine ilişkindir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kabahatler Kanunu


Yorumlar