2981 Sayılı Kanuna Göre Kurulması Öngörülen Yeminli Özel Teknik Bürolar Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi14.03.1984
  • KurumÇevre ve Şehircilik Bakanlığı

Bu Yönetmelik; İmar ve Gecekondu Mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş ve inşa halindeki Kanun kapsamına giren yapıların tesbit ve değerlendirme belgelerini düzenleyecek ve gerektiği takdirde imar planlarını hazırlayacak Yeminli Özel Teknik Büroların; tarifi, kuruluşu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca yeterlik belgesi verilme esasları, yetki ve sorumlulukları ile ücret tarifesini belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun


Yorumlar