5018 Sayılı Kanunun Geçici 21 inci Maddesinin Beşinci Fıkrası Kapsamındaki Sertifika Eğitimi ve Sınavlarına İlişkin Esas ve Usuller

  • Mevzuat Tarihi30.11.2013
  • Kurumİç Denetim Koordinasyon Kurulu

Bu Karar, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun geçici 21 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamındaki iç denetçi adaylarına yönelik düzenlenecek sertifika eğitimleri ve sertifika sınavlarına ilişkin işlemleri düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun geçici 21 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamındaki iç denetçi adaylarını kapsar.

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


İlgili Kanun:

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


Yorumlar