506 Sayılı Kanunun Ek 5’inci Maddesinin IV Numaralı Bendinin Uygulanması Hakkında Tebliğ

  • Mevzuat Tarihi18.08.2007
  • KurumSosyal Güvenlik Kurumu

Bu Tebliğ; Sosyal Sigortalar Kanununun ek 5’inci maddesinin IV numaralı bendinin uygulanması amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Sosyal Sigortalar Kanunu


Yorumlar