657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu İle Bu Kanunun 1327 Sayılı Kanunla Değişik Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

  • Mevzuat Tarihi23.12.1972
  • KurumBakanlar Kurulu

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


Yorumlar