657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 Sayılı Kanunla ve 6,7,8 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle Değişik Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

  • Mevzuat Tarihi15.01.1974
  • KurumBakanlar Kurulu

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


Yorumlar