7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/13)

  • Mevzuat Tarihi31.12.2021
  • KurumTicaret Bakanlığı

Bu Tebliğ; 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun 20 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533)’nde tespit edilen 2021 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) artışın uygulanması sonrasında, 1/1/2022 tarihinden 31/12/2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerlere ilişkindir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun


Yorumlar