Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi08.06.2018
  • KurumAnkara Büyükşehir Belediyesi

Bu Yönetmelik; Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; uygulama imar planı bulunan alanları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

İmar Kanunu


Yorumlar