Arsa Ofisi Kanunu Uygulama Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi08.08.1994
  • KurumToplu Konut İdaresi Başkanlığı

Bu Yönetmelik; 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunufnun uygulama usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüfnün görev ve yetkilerini, mali işlerini , arsa ve arazi iktisap şekillerini ve iktisap olunacak arazi ve arsaların satış, trampa, devir, irtifak hakkı veya kiraya verilmesi gibi işlemlerini kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun


Yorumlar