Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

  • Mevzuat Tarihi20.11.2021
  • KurumTürkiye Barolar Birliği

Bu Tebliğ; tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin belirlenmesi amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Avukatlık Kanunu


Yorumlar