Aynı İşyerindeki İşçilerin Gönül İlişkilerinin Sözleşmenin Feshine Etkisi

  • Mevzuat Tarihi15.04.2019
  • KurumYargıtay

Bu Karar, evli ve üç çocuk sahibi olan bir işçinin, aynı işyerinde çalı­şan dava dışı evli bir kadın ile gönül ilişkisi yaşadığının sabit olduğu, sözkonusuysa işçinin bu davranışının işin normal yürüyüşünü ve işyerindeki ça­lışma ortamını olumsuz etkilediği, davacının bu davranışının doğru­luk ve bağlılığa aykırı olup, güven ilişkisinin zedelendiği, işverenin iş akdini feshinin özel hayata müdahale olmadığı, bu nedenle işverenin feshi haklı nedene dayandığından işe iade davasının reddine karar verilmesi gerektiğine ilişkindir.

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


İlgili Kanun:

İş Kanunu (4857)


Yorumlar