Bakanlığa Gönderilecek Cetveller

  • Mevzuat Tarihi11.08.2005
  • KurumMahalli İdareler Genel Müdürlüğü

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 18’inci maddesi gereğince, merkezî yönetim bütçe kanun tasarısının T.B.M.M.’de görüşülmesi sırasında dikkate alınmak üzere; mahalli idarelere ait yılı bütçeleri ve izleyen iki yıla ait gelir ve gider tahminleri Maliye Bakanlığına bildirilmesine ilişkin.

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


İlgili Kanun:

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


Yorumlar