Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 2022/1)

  • Mevzuat Tarihi03.08.2022
  • KurumÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği B...

Bu Tebliğ; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 95 inci maddesi gereğince, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü alınarak nüfusları ile sosyal ve ekonomik gelişme durumlarına göre hazırlanan belediye gruplarına ilişkindir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Belediye Gelirleri Kanunu


Yorumlar