Belediyelerin Elektrik Güvence Bedeline Tabi Olup Olmayacağı

  • Mevzuat Tarihi07.10.2019
  • KurumÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği B...

Bu görüş; Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 30 uncu maddesi hükümleri uyarınca elektrik tedarikçileri tarafınfdan belediyelerden güvence bedeli hangi şartlarda alınıp alınmayacağına ilişkindir.

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


İlgili Kanun:

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


Yorumlar