Cari Aya Ait Ek ve İptal Nitelikteki Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin İşverenler Tarafından İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesi (e-Bildirge Uygulaması) Zorunluluğu Hakkında Tebliğ

  • Mevzuat Tarihi22.07.2005
  • KurumÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Bu Tebliğ; cari aya ait ek ve iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin işverenler tarafından internet ortamında sosyal sigortalar kurumuna gönderilmesi amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Sosyal Sigortalar Kanunu


Yorumlar