Cazibeli Sulama Tesisleri

  • Mevzuat Tarihi31.05.2013
  • KurumMahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Cazibeli sulama tesisleri için il özel idareleri ve belediyelere düşen görevler hususunda.

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Sayı   : 46620203-10.06- 16141                                                                               31.05.2013

Konu : Cazibeli Sulama Tesisleri

 

………………. VALİLİĞİNE

 

10/07/2009 tarihli ve 27284 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 25/06/2009 tarihli ve 5917 sayılı Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname­lere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanu­nun geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, Orman ve Su işleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 27/08/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Cazibeli Sulama Te­sislerinden Faydalananlardan Hizmet Bedeli Alınmasına Dair Yönetmeliğin" 9 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası, 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile 11 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerince il özel idareleri ve belediyelere düşen görevlerin yerine getirilmesi hususunda;

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Ömer DOĞANAY

Bakan a.

Genel Müdür V.


İlgili Kanun:

Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun


Yorumlar