Genelgeler

  • Sıralama

Cazibeli Sulama Tesisleri

Cazibeli sulama tesisleri için il özel idareleri ve belediyelere düşen görevler hususunda.