Emlak Vergisi Kanununun Mükerrer 8 inci Maddesine İlişkin (Emeklilerin Emlak Vergisi oranı-1992 yılı)

  • Mevzuat Tarihi16.03.1992
  • KurumBakanlar Kurulu

Türkiye sınırları içinde tek meskeni olup, bu meskenlerinde bizzat oturanlardan gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıklardan ibaret bulunanların bu mesleklerine ait binde 4 olan bina vergisi oranının % 50 oranında azaltılmak suretiyle 1992 yılı için binde 2'ye indirilmesi hakkındaki ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın 19.2.1992 tarihli ve 014939 sayılı yazısı üzerine, 1319 sayılı Kanun'un 3239 sayılı kanunla eklenen mükerrer 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 16.3.1992 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


Yorumlar