Emlak Vergisi Kanununun Mükerrer 8 inci Maddesine İlişkin (Emeklilerin Emlak Vergisi oranı-1993 yılı)

  • Mevzuat Tarihi12.02.1993
  • KurumBakanlar Kurulu

Türkiye sınırları içinde tek meskeni olup, bu meskenlerinde bizzat oturanlardan gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıklardan ibaret bulunanların bu meskenlerine ait binde 4 olan bina vergisi oranının % 50 oranında azaltılmak suretiyle 1993 yılı için bine 2'ye indirilmesi hakkındaki ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın 3/2/1993 tarihli ve 07851 sayılı yazısı üzerine, 1319 sayılı Kanunun 3239 sayılı Kanunla eklenen mükerrer 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 12/2/1993 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


Yorumlar