Geçici Kabul Tutanağı Onay Tarihinden Sonra Yapılan Hakediş Ödemesinde Tevkifat

  • Mevzuat Tarihi13.11.2019
  • KurumGelir İdaresi Başkanlığı

Bu Görüş; işin bitiş tarihini takip eden yılda düzenlenen hakediş de yıllara sari değerlendirilerek vergi kesintisi yapılıp yapılamayacağına ilişkindir.

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


İlgili Kanun:

Gelir Vergisi Kanunu


Yorumlar