Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 318)

  • Mevzuat Tarihi12.01.2022
  • KurumHazine ve Maliye Bakanlığı

Bu Tebliğ; 14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesi ile 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen mükerrer 20/B maddesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Vergi Usul Kanunu


Yorumlar