Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 2)

  • Mevzuat Tarihi28.04.2006
  • KurumMaliye Bakanlığı

Bu Tebliğ; harcama yetkilileri ve yetki devri uygulamasına ilişkin açıklamaların yapılması amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


Yorumlar