Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 88)

  • Mevzuat Tarihi29.07.2021
  • KurumHazine ve Maliye Bakanlığı

Bu Tebliğ; 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 69 uncu ve 132 nci maddelerinde yapılan değişiklikler uyarınca cins tashihi harcının tahsiline ilişkin açıklamaların yapılmasıdır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Harçlar Kanunu


Yorumlar