İşverenler Tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine (E-Bildirge Uygulaması) İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

  • Mevzuat Tarihi19.10.2006
  • KurumSosyal Güvenlik Kurumu

Bu Tebliğ; İşverenler tarafından aylık prim ve hizmet belgesinin internet ortamında sosyal sigortalar kurumuna gönderilmesine ilişkin tebliğde değişiklik yapılması amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Sosyal Sigortalar Kanunu


Yorumlar